Representant

Heidi Maurstad

Heidi Maurstad

Heidi Maurstad (f. 1968) er lærer ved Skåbu oppvekst og sitter i kommunestyret. Heidi sine tre hjertesaker er forebyggende helsetiltak, å ta vare på og utvikle distrikta og ha trygge og gode oppvekstmiljø i kommunen.