Representant

Anne-Marie Olstad

Anne-Marie Olstad

Anne-Marie Olstad (f. 1969) er selvstendig næringsdrivende med kles- og interiørbutikken "for deg & meg" på Vinstra. Anne-Maries tre hjertesaker er næringsutvikling, skole- og oppvekstpolitikk og kultur og idrett. Hun vil ønsker spesielt å jobbe for økt tilflytting til alle deler av kommunen.