Politikken

Valgkampåpning Nord-Fron Arbeiderparti

Vi bygger sterkere felleskap

Kjære Nord-Frøning

Jeg drømmer om en framtid der alle kan være seg selv og bli verdsatt for den de er. Et samfunn der alle er like mye verdt, der alle får de samme mulighetene til å realisere sitt potensial. 

Derfor engasjerer jeg meg i lokalpolitikken. Jeg vil bidra til at det viktigste i livet blir det det viktigste i politikken. 

Barn og ungdom er framtida. Vår viktigste oppgave er å gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Det betyr gode barnehager, en god skole og et attraktivt fritidstilbud. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at alle barn får de samme mulighetene – uavhengig av størrelsen på lommeboka til foreldrene, og uavhengig av hvor de kommer fra. 

Vi har både små og store felleskap. Fra familien og nærmiljøet til frivillighet, arbeidsplassen og det store felleskapet vi alle er den del av. Sammen utgjør vi limet i vårt lokalsamfunn. 

Livskvalitet er viktig i alle livets faser. I en tid med stadig knappere ressurser må vi prioritere hva vi bruker penger på. Trivsel og trygghet for barn og familier, godt helsetilbud og en verdig eldreomsorg er noen av de viktigste bidragene for å skape gode lokalsamfunn. 

Nord-Fron kommune har mange dyktige ansatte. Deres erfaring og kunnskap er viktig når framtidas velferdstjenester skal formes. Flere ansatte må få tilbud om hele faste stillinger. 

Vi er takknemlige for tilliten vi fikk for fire år siden. Vi har starta på et byggverk som vi veldig gjerne vil fortsette med. 

De siste årene har det skjedd mye positivt i Nord- Fron. Gjenom en aktiv politikk og et tett samarbeid med næringslivet har vi klart å skape mange nye arbeidsplasser. 

Men vi har større ambisjoner. Flere vil bo i Nord- Fron. For første gang på mange år øker antall innbyggere. Skal vi få enda flere til å bo i Gudbrandsdalen må vi sørge for flere arbeidsplasser. Derfor går vi nok en gang til valg på at målet er å skape 100 nye arbeidsplasser. Samtidig må vi bidra til å skape positive lokalsamfunn og attraktive møteplasser. 

Klima og miljø må prioriteres høyere. Her har ikke minst ungdommen stilt tydelige krav til oss politikere. Vi har satt oss høye klimamål kommende periode. 

Jeg er stolt over å bo i Nord-Fron. Og jeg blir mer og mer glad i folka som bor her. Det beste med vår kommune er at vi stiller opp for hverandre – tar vare på hverandre. Vårt lokalsamfunn er på sitt beste når vi løser de viktigste oppgavene sammen. 

Nord-Fron Arbeiderparti vil bidra til enda sterkere felleskap. Vi spiller på lag med kommunens innbyggere, næringsliv, ansatte, frivillighet og andre politiske partier. 

Sammen bygger vi framtidas Nord-Fron – det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen. 

Jeg inviterer deg med på laget. Godt valg! 

Rune Støstad 
Ordførerkandidat for Nord-Fron Arbeiderparti