Våre politikere


Kommunestyret

 • Rune Støstad (f. 1972) bor i Ruste og har sittet som ordfører siden 2015. Han stiller til valg for sin andre periode. Støstad er i tillegg nestleder i Innlandet Arbeiderparti, og sitter i Arbeiderpartiet sitt landsstyre. Runes tre hjertesaker er næringsutvikling, skole og helse/omsorg.

 • Anne Sletten (f. 1979) har vert varordfører i perioden 2015 - 2019. Anne jobber som veileder ved NAV, er oppvokst i Skåbu og bor i dag på Kvam. Hennes viktigste saker er en god arbeidslivspolitikk, tidlig innsats og fokus på forebyggende helsetiltak.

 • Kristin Grøthe (f. 2000) er leder for Midt-Gudbrandsdal AUF og går siste året på Vinstra Videregående Skule. Hun vil jobbe for styrket innsats på livsmestring, forebyggende folkehelse og entreprenørskap i barnehager og skoler.

 • Anne-Marie Olstad (f. 1969) er selvstendig næringsdrivende med kles- og interiørbutikken "for deg & meg" på Vinstra. Anne-Maries tre hjertesaker er næringsutvikling, skole- og oppvekstpolitikk og kultur og idrett. Hun vil ønsker spesielt å jobbe for økt tilflytting til alle deler av kommunen.

 • Morten Randen (f. 1955) er daglig leder for Nordbohus på Vinstra, og har allsidig erfaring fra næringslivet, kommunen og ulike styreverv. Morten er leder for Nord-Fron Arbeiderparti, og er spesielt opptatt av næringspolitikk og kultur.

 • Jan Tore Kamp (f. 1960) bor på Kvam og er HMS-rådgiver i Statens Vegvesen. Jan Tores sine hjertesaker er bedre psykiatritilbud for ban og unge, gratis skolemat og helsepolitikk.

 • Heidi Maurstad (f. 1968) er lærer ved Skåbu oppvekst og sitter i kommunestyret. Heidi sine tre hjertesaker er forebyggende helsetiltak, å ta vare på og utvikle distrikta og ha trygge og gode oppvekstmiljø i kommunen.

 • Terje Sørlie (f. 1958) bor på Vinstra og er produksjonssjef i energiselskapet AS Eidefoss i Vågå. Hans tre hjertesaker er energi, miljø og klima, nærings- og landbrukspolitikk og skole og utdanning.

 • Magnar Bratlien (f.1959) jobber som telemontør og er styreleder i DNT Gudbrandsdalen. Magnar bor i Kvikne og har vært politisk aktiv siden 1991. Hans hjertesaker er friluftsliv/bedre folkehelse, trygge bo- og oppvekstmiljø og allemannsretten som vår felles gode.

 • Ove Andre Øybrekken (f. 1981) bor på Kvam og er Varehussjef på Biltema. Ove andre vil ha særlig fokus vekst i nye arbeidsplasser, og oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Kristin Blekastad

 • Sjur Sande

  Sjur er 51 år og bor i Skåbu. Han er selvstendig næringsdrivende. I løpet av den siste perioden har Sjur sittet fast i kommunestyret og i planutvalget. Sjur sine tre hjertesaker er turisme, naturbruk og desentralisering.

 • Håkon Hermansson (f.1982) er organisasjonssekretær og digitalt ansvarlig i Innlandet Arbeiderparti.

 • Karianne Birkelund (f. 1982) bor på Kvam og jobber for Gudbrandsdal Energi.

 • Jo Stormyrbakken (f. 1958) bor på Vinstra og er ingeniør i Veidekke. Han har vært leder i Gudbransdal Pendlerforening i mange år, og er opptatt av å beholde de unge i Nord-Fron, selv om mange må pendle til jobb/skole utenfor kommunen. Han brenner for å etablere nye arbeidsplasser, samt videreutvikle det gode skole,- og eldretilbudet som er i kommunen.


Styret